FANDOM


Jack Johansson Grant (skrátene J.J. Grant) bol dôstojník v americkej armáde, člen Námornej pechoty. Počas vojny na severe Kanady a Aljaške bol vybraný a priradený do novo-vzniknutej zložky armády zvanej USECT (United States Extreme Climate Troops) čo bola vlastne jednotka ktorej vojaci museli vedieť prežiť a bojovať v neľudských a extrémnych poveternostných podmienkach. Po službe v USECT sa vrátil k USMC. Počas kariéry získal najvyššiu hodnosť kapitána. Zomrel počas blokády Oregonu v roku 2040.

Obdobie pred vojnou Edit

J.J. Grant sa narodil 17.10.1994 v Minneapolis v Minnesote. Je potomkom slávneho amerického generála Ulyssesa S. Granta. V osemnástich rokoch nastúpil na Námornú akadémiu Spojených štátov v Annapolise v Marylande na pozíciu kapitána ponorky. Vynikal však v bojových schopnostiach a preto bol nakoniec po ukončení štúdia priradený k Námornej pechote už s hodnosťou podporučíka.

Výber do USECT Edit

Po skončení prvej fázy vojny a ukončení námornej akadémie bol vybraný do novo-vzniknutého útvaru USECT vzhľadom na to že mal vynikajúce výsledky cvičení prežitia v boji. Po presune na výcvikové stredisko do mesta Boise v Idahu sa spoznal s Williamom Bakerom pod ktorým neskôr slúžil. Výcvik USECT úspešne absolvoval.

Návrat k USMC a začiatok vojny Edit

V októbri 2020 vypukla druhá fáza mimozemskej invázie na Zem. Polka východného pobrežia padla v priebehu dňa a Grant bol povolaný späť k USMC kvôli obrane Baltimoru. Bolo to jeho prvé nasadenie v boji. V decembri Baltimore aj Washington D.C. padol a preto bola jeho jednotka spoločne sním presunutá do vnútrozemia USA kde sa pripravovali na protiútok. Plány protiútoku však skrížila výstavba No Man's Landu. Grant takto slúžil u USMC dva roky.

Znovu-spustenie programu USECT a mobilizácia na sever Edit

V roku 2022 začala invázia mimozemských vojsk na Aljaške a postupne sa rozšírila do celej severnej Kanady. Táto oblasť bola v tej dobe prezývaná ako Ďaleký Sever. Kedže na Aljaške v mestách Fairbanks a Anchorage boli výrobne zbraní americkej armády, predstavovala invázia vážnu hrozbu pre ďalší priebeh vojny. Vláda teda nariadila obnovenie programu USECT a okamžitý prechod a mobilizáciu smerom na sever. J.J. Grant sa tak opäť stretol s Willom Bakerom. Vyše 100 000 aktívnych jednotiek USECT sa vybralo spoločne s USMC, U.S. Air Force a 28. obrnenou divíziou na sever do Fairbanks kde ich mala čakať Aljašská národná garda a Kanadská horská divízia.

J.J. Grant slúžil od začiatku invázie na severe, čiže od decembra až do marca kedy vojna skončila pod Willom Bakerom. Zúčastnili sa prvej bitky o Fairbanks, v bitkách v provinciách Yukon, Severozápadné teritória a v Nanuvute.

Víťazstvo na severe a prevelenie na západné pobrežie Edit